• L'enginyeria GESA és empresa adjudicatària de l’Acord marc de serveis de redacció de projectes i direcció d’obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya, expedient 2021.05

  • Grup 3

    Redacció de projectes i direccions d’obres d’urbanització, obres municipals ordinàries d'espai públic i urbanització i projectes de desconstruccions

Què fem?


Redacció d'avantprojectes d'urbanització

Comprovem que es respecten totes les normatives de compliment obligatori.

Garantim la viabilitat econòmica i tècnica de l’obra i la compatibilitat de la proposta amb els instruments preexistents.


Redacció del projecte de les obres bàsiques d'urbanització

Dissenyem, descrivim i pressupostem les obres, de tal manera que la seva execució sigui compatible d’acord amb les diferents unitats de gestió establertes en el planejament vigent.


Redacció del projecte d'urbanització i d'obres locals ordinàries en espai públic

Posem en pràctica l’execució material de les determinacions dels plans d’ordenació urbanística municipal i dels plans urbanístics derivats en els àmbits d’actuació urbanística.


Redacció de projectes de deconstrucció

Incloem els treballs i actuacions necessàries per fer desaparèixer, totalment o parcialment, una edificació existent de qualsevol ús i característica, així com instal·lacions.


Direcció d'obra

Dirigim el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, d'acord amb el projecte que la defineix, la llicència d'edificació i altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, per assegurar la seva adequació a la finalitat proposada.


Direcció executiva de l'obra

Formem part de la direcció facultativa, assumim la funció tècnica de dirigir l’execució material de l’obra i de controlar qualitativament i quantitativament la construcció i la qualitat del que s’ha edificat.

Projectes realitzats

Els nostres serveis

Enginyeria i Arquitectura

L'enginyeria GESA té per objectiu donar un servei integrat de disseny i assistència en urbanisme, obra i edificació a l'administració pública.

Eficiència Energètica

A GESA redactem els nostres projectes aplicant solucions respectuoses en el medi ambient i tenint en compte el cicle de vida de les obres.

Més serveis

GESA pot assolir els reptes més singulars requerits pels clients amb tota la garantia necessària de qualitat, terminis i costos. Coneix tot el que podem oferir-te servei a servei.

Perquè nosaltres?


Qualitat

Treballem amb eficàcia, solvència tècnica i responsabilitat procurant oferir el millor servei, per aconseguir projectes executius de la màxima qualitat i garanties.


Experiència

Comptem amb més de 25 anys d'experiència en el sector i més de 2.000 projectes d'obres i instal·lacions realitzats per l'administració pública en l'àrea de l'enginyeria i l'arquitectura.


Innovació

Des dels inicis de l'empresa, el nostre compromís ha destacat per dissenyar i implementar solucions innovadores, que han aportat un valor diferencial als nostres clients. Oferim disseny i metodologia BIM en tots els processos. També som experts en la implantació de solucions GIS.


Integritat

Som un despatx professional especialitzat en la realització de projectes i la direcció d'obres: assessorem, dissenyem, projectem, gestionem, legalitzem, tramitem. Sabem la importància que tenen els nostres projectes pels nostres clients, així que tractem amb la màxima responsabilitat i rigor la confiança que ens dipositen.


Valors

Som coneixedors de la importància que te un projecte d'enginyeria ben dissenyat i executat tant en l'àmbit econòmic com de funcionalitat. És per això que cada una de les nostres actuacions i assessoraments formen part d'un servei amb qualitat integral cap a les necessitats del client i de la societat en general.


Sostenibilitat

La nostra filosofia és redactar projectes altament funcionals, ambientalment sostenibles i eficients, sempre tenint en compte les necessitats del client pel que fa a requisits, terminis, pressupost, expectatives, etc.

El nostre equip

Som un equip pluridisciplinari format per tècnics amb una alta experiència en la redacció de projectes per a l’Administració Pública i enfocats a oferir serveis integrals de consultoria tècnica per al sector públic

Contacta'ns

Copyright 2023 GESA S.L.